ROSI写真No237429PROSI写真

ROSI写真No237429PROSI写真

饮食气滞,仍带推荡,亦不必问乎药品。按呕吐、泄泻一证,有只呕吐而不泄泻者,有只泄泻而不呕吐者,有呕吐、泄泻并行者。

但人必困倦数日,饮食懒餐,三五日自己。 今欲治生者,孰不洞悉脉之原委,以察阴阳之虚实,辨脏腑之寒热,定吉凶于呼吸乎。

要积各经受寒闭塞,皆能致逆。 皆由医家不明阴阳至理,病家深畏辛温,故罕有几个得生,真大憾也。

其人或常自汗不止,或夜多盗汗,或常流鼻血,或偶吐血,或多泄水,或饮食减少。使其言而偶中,则信为明良。

犯心二字,是犯心君居处气也。此刻辛温固本之药,未可遽施,当从二日传经之法治之,未为不可。

 凡素秉不足之人,忽然两乳肿大,皮色如常,此是元气从两乳脱出,切勿当作疮治,当以回阳收纳为主。脉来迟细,气之缩也,脉来短小,脉来虚弱,气之缩也。

Leave a Reply