cosplay福利网站站

cosplay福利网站站

内伏之气,数月之久,则多少可较,证名可征矣。 真气健旺,则矫捷自如,出纳有节,焉有舌不能转,肢不能举,睡中流涎不觉者乎?

若阴亏已极,加黄柏一钱,龟板三钱。乃人身之五脏,又分出五气。

又论疾诊尺篇曰:夏伤于暑,秋生痎疟。郑氏主以附子甘草汤,药仅二味,具见精义。

生姜二两取汁附子一两茯苓八钱半夏七钱按姜附茯半汤一方,乃回阳降逆,行水化痰之方也。君子、小人,即阴、阳之谓也。

问曰:酒客病,身大热而喘,口渴饮冷,无头疼、身痛、畏寒者,何故?然不知新受之湿,亦可专方以治也。

方用潜阳丹治之,解见上。医话制含沙散射影丸,治无遗义。

Leave a Reply